Τι είναι το Total Fit

Το Total Fit είναι ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης για όλο το σώμα! Οι ασκήσεις εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργοποιούνται πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας λάστιχα, αλτήρες αλλά και το ίδιο το βάρος του σώματός σας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνικές ενδυνάμωσης για όλο το σώμα με ασκήσεις εδάφους, οι οποίες θα βελτιώσουν τη φυσική σας κατάσταση με το πιο ασφαλή τρόπο!


Χαρακτηριστικά του Total Fit
Μεθοδολογία του Total Fit

Το Total Fit είναι ένα δυναμικό μάθημα μυϊκής ενδυνάμωσης ολόκληρου του σώματος με έμφαση στον πυρήνα (κοιλιά-ράχη). Λάστιχα και μπάλες γυμναστικής, αλτήρες και το βάρος του σώματός μας είναι όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων με μεταβαλλόμενη και προσαρμόσιμη δυσκολία.

Πλεονεκτήματα του Total Fit

Κατάλληλο για όλους, ακόμη και για όσους έχουν μυοσκελετικά προβλήματα. Το Total Fit είναι το μάθημα που θα αλλάξει τη σύσταση του σώματός και τη φυσική σας κατάσταση προς το καλύτερο!

Trainers