• Το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών στο Vlachos Medical Fitness Center

    Το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών στο Vlachos Medical Fitness Center

    Το τμήμα Ποδοσφαίρου Γυναικών του Συλλόγου μας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον γυμναστή, Νίκο Βλάχο και το Vlachos Medical Fitness Center για τις μετρήσεις, Functional Movement Screen (FMS), τις οποίες πραγματοποίησαν οι αθλήτριες του ΠΑΟΚ Morris στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου.

    To Vlachos Medical Fitness Center είναι ένα από τα καλύτερα εξειδικευμένα κέντρα πρόληψης, αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης με επιστημονική και θεραπευτική κατεύθυνση στην Ελλάδα.

    To FMS είναι το προϊόν μιας φιλοσοφίας ασκήσεων γνωστή ως Functional Movement System, είναι η κατάταξη ενός συστήματος βαθμολόγησης που τεκμηριώνει τα πρότυπα κίνησης και είναι το κλειδί για την κανονική λειτουργία του σώματος.

    Ουσιαστικά στηρίζεται σε μια εξέταση που εντοπίζει εύκολα τους λειτουργικούς περιορισμούς και τις ασυμμετρίες του σώματος, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό των ασκήσεων που θα είναι πιο αποτελεσματικές ώστε να αποκατασταθεί η σωστή κίνηση.