Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00 - 10.00 Total Body09.00 - 10.00Pilates with apparatus09.00 - 10.00Total Body09.00 - 10.00Balance Pilates09.00 - 10.00Total Body09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates18.00 - 19.00Brazilian Butt and abs18.00 - 19.00Pilates with apparatus18.00 - 19.00Pilates18.30 - 19.30

Functional Training19.30 - 20.30

Zumba20.30 - 21.30
ABS-Hips18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00Functional Training19.00 - 20.00TRX-Force19.00 - 20.00Pilates19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Yoga20.30 - 21.30Zumba20.00 - 21.00Yoga20.30 - 21.30TRX H.I.I.T.20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Έναρξη προγράμματος: Σεπτέμβριος 2019

vlachos2