Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
09.00 - 10.00 Total Body09.00 - 10.00Pilates with apparatus09.00 - 10.00Total Body09.00 - 10.00Balance Pilates09.00 - 10.00Total Body09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates with apparatus18.00 - 19.00Pilates Kinetic18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body Bars19.00 - 20.00TRX19.00 - 20.00Body Bars19.00 - 20.00TRX19.00 - 20.00Pilates19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Yoga20.00 - 21.00Zumba20.00 - 21.00Yoga20.00 - 21.00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Έναρξη προγράμματος: Σεπτέμβριος 2020

vlachos2